Inwestorzy FAQ

1Kiedy kończy się rok obrotowy SOFAME?
30 września
2Gdzie i kiedy odbędzie się następne walne zgromadzenie akcjonariuszy SOFAME?
Doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w czasie sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Data, godzina oraz miejsce spotkania są ogłaszane i publikowane na stronie internetowej SEDAR.
3Kto jest agentem transferowym SOFAME?
Canadian Stock Transfer Corporation.
4Kim są audytorzy SOFAME?
Brunet, Roy, Dubé S.E.N.C.R.L.
5Gdzie można znaleźć informacje na temat programu kompensacyjnego SOFAME dyrektorów i kierowników?
Informacje zarządcze na stronie SEDAR zawierają tą tematykę: http://www.sedar.com/DisplayProfile.do?lang=FR&issuerType=03&issuerNo=00005005
6Czy Rada Nadzorcza SOFAME zrzesza również niezależnych dyrektorów?
Zazwyczaj wszyscy dyrektorzy Sofame są niezależni i niepowiązani.
7Gdzie mogę kupić akcje SOFAME?
Akcje SOFAME można zakupić na TSX Venture Exchange ("TSX-V") pod symbolem "SDW".
8Czy SOFAME posiada politykę dywidendową?
Aktualnie nie. Wszystkie dochody są inwestowane w operacje firmy.
9Gdzie mogę uzyskać kopię kwartalnych i dorocznych sprawozdań finansowych SOFAME?
Oba są dostępne na stronie SOFAME w dziale informacji finansowych oraz mogą być uzyskane przez stronę SEDAR na http://www.sedar.com.
10Jak mogę odnaleźć kopię dokuemntacji SOFAME używając bazy SEDAR ?
Są one dostępne na naszej stronie na podstronie Informacje finansowe lub bezpośrednio na stronie SEDAR na http://www.sedar.com
11Gdzie mogę znaleźć cenę akcji SOFAME na dany dzień?
Cenę można uzyskać na stronach podających notowania akcji pod symbolem „SDW” na TSX Venture Exchange (TSXV: SDW) .