Percotherm®

Percotherm pol

Percomtherm® Kominowy Kondensacyjny Wymiennik Ciepła Bezpośredniego Kontaktu

Odzyskuje do 100% ciepła z przewodu spalinowego bojlera przy temperaturze zaledwie 50 °F (10°C)

Percomtherm® to kominowy kondensacyjny wymiennik ciepła„bezpośredniego kontaktu” który pozwala na odzyskanie ciepła resztkowego zawartego w przewodzie spalinowym bojlera i przenosi energię cieplną do strumienia zimnej wody. Gorąca woda wytwarzana jest w temperaturze maksymalnie 140 ° F (60 ° C).

Percotherm®

1Działanie kominowego kondensacyjnego wymiennika ciepła
Zimna woda wpływa do jednostki na górze, a następnie jest równomiernie rozmieszczana na górnej powierzchni tłoku składającego się z kulek ze stali nierdzewnej, który stanowi strefę przenikania ciepła. Woda przenika w dół tłoku, gdzie dochodzi do „bezpośredniego kontaktu” z unoszącymi się, gorącymi spalinami. Zarówno jawna jak i utajona energia cieplna zawarta w gazach jest przenoszona do wody. Produkty spalania są wytwarzane w istniejących bojlerach. Podgrzana woda zbierana w dolnej części urządzenia jest następnie pompowana bezpośrednio do układu lub w poprzek płyty i ramy wymiennika ciepła w celu przekazania energii do układu cieplnego.
2Zastosowania kominowego kondensacyjnego wymiennika ciepla
Ogrzewanie świeżego powietrza (za pośrednictwem pętli glikolu), wstępne ogrzewanie wody do użytku domowego lub wody uzupełniającej kocioł oraz ogrzewanie wody układu cieplnego.
3Parametry kominowego kondensacyjnego wymiennika ciepła
PERCOTHERM jest przystosowany do mocy bojera i waha się od 1000 do 30000 KW. Jeśli potrzebujesz wyższych parametrów, skontaktuj się z SOFAME.

Wymienniki Ciepła

1Zalety kominowego kondensacyjnego wymiennika ciepła
  • Bardzo wysoka wydajność; do 100% (na podstawie HHV). (Efektywność bojlera w sezonie poprawiła się aż o 20%).
  • Maksymalna temperatura gazów spalinowych to nie więcej niż 10 ° F (5,5 ° C) powyżej temperatury zimnej wody we wlocie.
  • Niewielkie wymagania konserwacji.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
  • Nie wymaga nadzoru (urządzenie nie jest klasyfikowany jako piec ciśnieniowy).
  • Redukcja mocy zainstalowanej bojlera.
  • Może być instalowany na zewnątrz.
2Rynek docelowy
  • Przemysłowy
  • Handlowy
  • Instytucjonalny
3Konstrukcja kominowego kondensacyjnego wymiennika cuepła
Wszystkie elementy i materiały mające kontakt z wodą , w tym powłoki urządzenia i tłok, są w całości wykonane ze stali nierdzewnej i są objęte 5-letnią gwarancją.

Kondensatory Gazów Spalinowych

1Wstęp
Spaliny z dużych bojlerów mają zwykle 450 - 650 °F. Kominowe wymienniki ciepła odzyskują część energii cieplnej do podgrzewania wody. Woda ta jest najczęściej wykorzystywana jako uzupełnienie bojlera lub składowa jego pracy. Kominowe układy oszczędzania energii należy traktować jako rozsądne rozwiązanie gdy stosuje się duże ilości wody uzupełniającej (tj nie cały kondensat jest zawracany do bojlera, lub duże ilości bieżącej pary są wykorzystywane w procesie w związku z czym kondensat nie jest zwracany) lub istnieje jednoczesne zapotrzebowanie na duże ilości gorącej wody do innego wykorzystania. Potencjalne oszczędności zależą od temperatury komina, ilości potrzebnej do uzupełnienia wody i godzin pracy. Piece są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, od małych jednostek do bardzo dużych bojlerów odzyskujących ciepło resztkowe. Kondensatory Gazów Spalinowych są wykorzystywane, gdy woda i gazy spalinowe są w bezpośrednim kontakcie ze sobą.
2Zasady działania
Kominowe układy oszczędzania energii są po prostu wymiennikami ciepła z gorącego gazu spalinowego z jednej strony i wody z drugiej. W jednostkach kontaktowych, woda uzupełniająca znajduje się w bezpośrednim kontakcie z gazami spalinowymi. Piece muszą być dostosowane pod względem ilości spalin, ich temperatury, ciśnienia maksymalnego dozwolonego w przewodzie kominowym, rodzaju paliwa stosowanego w bojlerze i ilości niezbędnej do odzyskania energii. Wymienniki ciepła zaprojektowane wyłącznie pod gaz ziemny, najprawdopodobniej uległyby zapchaniu gdyby zainstalowano je na bojlerze węglowym oraz byłyby narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia korozji w przypadku zainstalowania na bojlerze olejowym. Niektóre z nich są przeznaczone do utrzymania gazów spalinowych powyżej temperatury skraplania, a inne są wykonane z materiałów, które są odporne na korozyjne działanie spalin.
3Korzyści ekonomiczne
Potencjalne oszczędności są wynikową tego, jak dużo ciepła można odzyskać oraz tego, jaka ilość zimnej wody musi być ogrzana. Na ogół przyjmowaną "zasadą" jest to, że około 5% pojemności wejściowej bojlera można odzyskać z odpowiednio dopasowanego w rozmiarze wymiennika ciepła. Wyższy procent może być odzyskany z kondensatora gazów spalinowych, przy założeniu, że jest wystarczająco dużo zimnej wody do kondensacji wszystkich gazów spalinowych, które są dostępne. Dlatego też dla celów wydajnościowych, należy zacząć od porównania pojemność wejściowej bojlera z koniecznością podgrzewania wody.

Na przykład: rozważmy kocioł 500 hp z wejściem gazu 20 mln BTU na godzinę. 20.000.000 BTU x 5% = 1.000.000 BTU (100% współczynnik obciążenia) 1000000 BTU / (1,200 BTU na galon 200F wody) = 833 litry na godzinę (1.000.000 BTU / wydajność 80%) = ~ 1,2 MCF x $ 7,00 za MCF gazu ziemnego = 8,40 $ za godzinę Wartość oszczędności zmniejsza się o 50% przy współczynniku obciążenia 50%, itd.

Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na taką ilość gorącej wody, potencjalne oszczędności 8,40 $ na godzinę powinny być pomnożone przez liczbę godziny pracy bojlera lub liczbę godzin w ciągu których gorąca woda może być używana. W każdym zastosowaniu, należy wziąć pod uwagę współczynnik obciążenia bojlera, efektywność z jaką gorąca woda jest wytwarzana w inny sposób, koszt gazu ziemnego oraz koszt instalacji sprzętu. Jeśli piec byłyby wykorzystywany do ogrzewania wody uzupełniającej bojer, konieczne jest określenie objętości i temperatury na wlocie pieca. Im niższa ilość zwróconego kondensatu, tym większa ilość wody uzupełniającej i wyższy potencjał oszczędności.Układ oszczędzania energii, który odzyskuje 5% wkładu bojlera powinien z łatwością zwrócić się w przeciągu 2 lat przy całorocznym stosowaniu.