Sofame Steam Pump®

Steam Pump pol

Sofame Steam Pump®

Pompa parowa Sofame jest opatentowanym wymiennikiem ciepła bezpośredniego kontaktu, który może być dodawany do istniejącego bojlera w celu poprawy efektywności i niższych emisji tlenku azotu wykorzystując wilgoć.

Sofame Steam Pump®

1Funkcje
Pompa parowa Sofame rozwiązuje problem często spotykany w elektrowniach, gdzie nie ma radiatora, który może zaabsorbować całą energię cieplną odzyskaną z kominów bojlera. Pompa parowa Sofame tworzy innowacyjny radiator dla energii odzyskanej z komina istniejącego bojlera. W wielu dużych kotłowniach, nie ma procesu przemysłowego lub jednolitego całorocznego strumienia wody do ogrzewania. W konsekwencji nie ma radiatora dla kondensacyjnego systemu odzyskiwania ciepła. Dwie kolumny pompy parowej Sofame odzyskują ciepło odpadowe z kominów i dostarczają je z powrotem do palnika gazowego poprzez przepływ spalin, dzięki czemu istniejący bojler uzyskuje do 98% efektywności.
2Zastosowanie
Pompa parowa Sofame jest wykorzystywany głównie w dowolnym systemie, który korzysta z bojlera. Ma niewielkie wymagania konserwacji. W odniesieniu do zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych (GHG'S), pompa parowa Sofame ma szczególne znaczenie, ponieważ zmniejsza wytwarzanie tlenku azotu (NOx) przez obniżenie temperatury płomienia.