Profil firmy

Sofame została założona w 1984 roku przez Luc’a Mandeville i Michel’a Dallaire. Jej pierwszym produktem był Launrec RBT, system odzysku resztkowej energii cieplnej ze ścieków, przeznaczony do pralni i farbiarni.

  • W 1994 roku Spółka uzyskała patent na Hybrid Percomtherm i została pierwszym na świecie producentem technologii wytwarzania energii przez bezpośredni kontakt a ponadto także odzysk energii ze ścieków.

Sofame w dalszym ciągu rozwijała się na rynkach dla ogrzewania wody w produkcji przemysłowej oraz ogrzewania instytucji i wielojednostkowych budynków pod wynajem. Rok 1997 był punktem zwrotnym dla Sofame jako że weszła na kanadyjską giełdę papierów wartościowych. SoFame jest obecnie notowana na TSX Venture Exchange pod symbolem SDW. W 1997 Sofame uzyskała również patent na podgrzewacz do wody Ultra-High Efficiency, którego jest wciąż na świecie jedynym autoryzowanym producentem. W 1999 Sofame osiągnął przełom na rynku europejskim. Jego pierwszy poważny kontrakt obejmował montaż Percotherm na terenie terminalu Gaz de France Montoire de Bretagne LNG. W tym samym roku także, firma otrzymała kolejną z licznych nagród (20 na przestrzeni lat), od prestiżowego stowarzyszenia ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

W 2004 roku i ponownie w roku 2011 ASHRAE uznała technologię SOFAME za bezkonkurencyjną wręczając drugą nagrodę za innowacje technologiczne. W ciągu ostatnich 20 lat, zostało zainstalowanych 500 jednostek SOFAME. Część z obecnych instalacji obejmuje przemysł celulozowo - papierniczy, przemysł farbiarski i tekstylny, przetwórstwo żywności, szpitale, uniwersytety i miejskie systemy grzewcze. Do dziś SOFAME posiada pięć kanadyjskich i cztery amerykańskie patenty. Jest jedynym właścicielem dla obu tych technologii.